1
Өвөрхангай аймаг
Санал өгөх
269
2
Өмнөговь аймаг
Санал өгөх
247
3
Дорноговь аймаг
Санал өгөх
175
4
Завхан аймаг
Санал өгөх
170
6
Архангай аймаг
Санал өгөх
141
7
Баянгол дүүрэг
Санал өгөх
140
8
Чингэлтэй дүүрэг
Санал өгөх
132
9
Увс аймаг
Санал өгөх
121
10
Орхон аймаг
Санал өгөх
100
11
Ховд аймаг
Санал өгөх
95
12
Сэлэнгэ
Санал өгөх
87
13
Баянхонгор аймаг
Санал өгөх
85
14
Дорнод аймаг
Санал өгөх
84
15
Хөвсгөл аймаг
Санал өгөх
83
16
Булган аймаг
Санал өгөх
81
17
Төв аймаг
Санал өгөх
75
18
Хан - Уул дүүрэг
Санал өгөх
71
19
Говь-Алтай аймаг
Санал өгөх
69
20
Сүхбаатар аймаг
Санал өгөх
67
21
Хэнтий аймаг
Санал өгөх
65
22
Дундговь аймаг
Санал өгөх
65
23
Улаанбаатар хот
Санал өгөх
59
24
Сүхбаатар дүүрэг
Санал өгөх
58
25
Дархан-Уул аймаг
Санал өгөх
55
26
Баян-Өлгий аймаг
Санал өгөх
52
27
Говьсүмбэр аймаг
Санал өгөх
46
28
Багануур дүүрэг
Санал өгөх
45
29
Налайх дүүрэг
Санал өгөх
35
30
Багахангай
Санал өгөх
24
31
Баянзүрх дүүрэг
Санал өгөх
15
© 2017 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.